Matryca duszy, czyli 10 przykazań genów władających naszą świadomością

Książka już do kupienia w formacie pdf, epub oraz mobi.

I

Nie marnuj energii

Jeżeli kogoś dziwi wyodrębnienie pochwały lenistwa jako pierwszego przykazania, to niech weźmie pod uwagę, że im mniej stracimy energii na wypełnienie innych przykazań, tym więcej jej zostanie do realizacji pozostałych. W tym najbardziej energochłonnego – ale i najprzyjemniejszego – powielaj się.

II

Twój genom jest najważniejszy, chroń jego integralność

Realizacja przykazania twój genom jest najważniejszy wykonywana jest głównie poprzez układ immunologiczny. To on pilnuje, aby geny, bez przeszkód mogły realizować przeznaczone im zadania. Ale istnieją zagrożenia, których nawet najlepiej funkcjonujący genom nie jest w stanie zlikwidować – i stąd część genów dba o to, aby w sytuacjach konfliktowych przygotować cały organizm do walki w maksymalnych stopniu, jak najszybciej jest to możliwe. Powody agresji (a właściwie obrony) mogą mieć różne podstawy, lecz bezsprzecznie wszystkie swoje źródło mają w przykazaniu twój genom jest najważniejszy.

 

III

Wykorzystaj kod innych dla własnego dobra

Gdyby ewolucja zdała się jedynie na mutacje genów, nie wiem, czy pisałbym te słowa, a nawet czy życie na ziemi rozwinęło się ponad poziom bakterii.

IV

Ucz się, jak przeżyć i osiągnąć zdolność rozrodczą

„To tkwi w naszym DNA, wciąż szukamy i doskonalimy”. To nie naukowe stwierdzenie, a slogan reklamowy samochodu Grand Chiroke. Ale w odniesieniu do omawianego przykazanie jest tak prawdziwy, że uznałem, iż warto go zacytować.

V

Znajdź i opanuj terytorium do rozwoju

Organizmy „wykorzystujące kod innych” do równoczesnej realizacji przykazania „znajdź i opanuj terytorium do rozwoju” to nagminny sposób na życie. Lecz wiele organizmów musi odnaleźć i opanować terytorium poza organizmem nosiciela, w równie wrogim środowisku zewnętrznym.

VI

Określ swoje miejsce

Zdobycie i opanowanie odpowiedniego terytorium nie oznacza, że organizm może bez przeszkód wypełnić następne przykazania. Wcześniej niezbędne jest zastosowanie się do innego przykazania: określenia swojego miejsca w środowisku, zarówno wśród innych gatunków, jak i w relacjach z osobnikami własnego gatunku.

VII

Zdobądź jedzenie dla siebie oraz potomstwa

Jeśli już ustaliłeś granice terytorium oraz określiłeś swoją pozycję w grupie, to możesz zająć się zdobywaniem jedzenia. Im bardziej treściwego, tym lepiej, gdyż bez dodatniego bilansu energetycznego nie tylko nie będziesz w stanie utrzymać funkcji życiowych, ale wypełnić pozostałe przykazania.

VIII

Powielaj się, w jak największej liczbie egzemplarzy

Skądkolwiek organizmy by nie czerpały pożywienia; w jakimkolwiek by nie żyły środowisku – bez jednego czynnika wszystkie te zabiegi będą stracone. Bez powielenia własnego genomu nie ma mowy o ciągłości gatunkowej.

IX

Chroń nosicieli kodu tobie podobnego, jak swego własnego

Wydać potomstwo – to cel strategiczny. I dla wielu organizmów koniec obowiązków, a dla niektórych również koniec bytu. Lecz nie dla wszystkich. I głównie dla nich jest to dodatkowe przykazanie. Głównie, ponieważ i osobniki bezdzietne (jak i te przed wydaniem potomstwa), również stosują się do jego nakazów.

X

Pamiętaj, że nic nie jest wieczne

Ostatnie przykazanie spina klamrą wszystkie z pierwszym – nie marnuj energii. Bowiem, jakbyśmy się nie stosowali do pierwszego przykazania, to kiedyś jej zabraknie i cykl bytu zostanie przerwany. Późno, przeważnie za późno, lecz organizmy zaczynają sobie zdawać z tego sprawę – i zmieniają zachowania.